O autorze
Blog o boreliozie to miejsce, w którym będą prezentowane podstawowe informacje o poważnej i niedocenianej chorobie, jaką jest borelioza. Najważniejsze poruszane zagadnienia to: objawy, diagnostyka, terapie oraz profilaktyka dotycząca boreliozy i innych infekcji (koinfekcji) do boreliozy. Wiedzieć więcej - z różnych punktów widzenia - o chorobie : wieloobjawowej, wielonarządowej, wieloukładowej - jednym słowem o chorobie o wielu twarzach to większa szansa na powrót do zdrowia. Blog ma charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty i konsultacji lekarskiej.

Borelioza (Lyme Disease) - jakie terapie można zastosować na boreliozę i jej koinfekcje, cz. 1

Fot. Shutterstock
Zagadnienie choroby, jaką jest borelioza i towarzyszące jej koinfekcje jest wiodącym tematem naszego bloga o boreliozie. Do tej pory zostały omówione objawy, jakie towarzyszą chorobom odkleszczowym oraz ich diagnostyka. Zarówno problematyka objawów i diagnostyki nie jest sprawą łatwą i prostą. To często „wyboista droga” , którą trzeba pokonać w podróży ku zdrowiu.

Jeśli dojdzie (trzeba mieć dużo szczęścia po drodze) do właściwego zdiagnozowania boreliozy a tym bardziej koinfekcji do boreliozy, to w sposób naturalny pojawia się pytanie: jakie terapie można zastosować na te występujące infekcje? Pytanie jest prosto postawione, natomiast udzielenie szybkiej i co ważniejsze prawidłowej odpowiedzi zależy od wielu punktów widzenia, których branie pod uwagę jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Dzisiaj na blogu będziemy pisać w jaki sposób „zmierzyć się” z terapiami na boreliozę wraz z jej koinfekcjami – swoiste wprowadzenie. W kolejnych wpisach omówimy bardziej szczegółowo poszczególne rodzaje terapii.

Borelioza a terapie medyczne (IDSA, ILADS)
Dotykając zagadnienia terapie na boreliozę, wkraczamy na bardzo „trudny teren”. Można powiedzieć, porównując to do książek kryminalnych, że objawy i diagnostyka to dopiero „preludium” a omawiając właśnie terapie wkraczamy na dynamiczny rozwój akcji – dosłownie i w przenośni. Napięcie rośnie. Samo przeczytanie wybranych wypowiedzi zwolenników oraz przeciwników tylko tych dwóch wymienionych systemów terapeutycznych czyli IDSA I ILADS może doprowadzić do „zawrotu głowy”.

Nie wchodząc w szczegóły - o których będziemy pisać wkrótce na naszym blogu – warto wskazać na jedną bardzo fundamentalną różnicę, która powoduje bardzo duże konsekwencje dla naszego zdrowia pomiędzy tymi dwoma systemami terapeutycznymi.

System IDSA zakłada, że borelioza jest „lekką” chorobą, w przypadku której zastosowanie jednego antybiotyku w okresie 3 tygodni załatwia „sprawę”. Czy tak jest w rzeczywistości przedstawimy to wkrótce na kliku wybranych przykładach historii klientów naszego Centrum.
System ILADS zakłada natomiast, że borelioza jest „poważną, przewlekłą” chorobą, w przypadku której należy zastosować kilka antybiotyków równocześnie przez okres kilku miesięcy a nawet kilku lat. Czy tak jest w rzeczywistości również przedstawimy to wkrótce na kilku wybranych przykładach historii klientów naszego Centrum.

Borelioza a terapie naturalne (BRT, PNS, PND)
System terapii naturalnych na boreliozę w zasadzie składa się z trzech wzajemnie uzupełniających się elementów. Pierwszy z nich to terapie biorezonansowe (BRT), drugi dotyczy personalnej naturalnej suplementacji (PNS) , natomiast trzeci dotyczy personalnej naturalnej diety (PND). Jest wiele wariantów poszczególnych rodzajów terapii, które także wkrótce omówimy szerzej na naszym blogu, podając przykłady historii klientów naszego Centrum.
Podobnie jak w przypadku terapii medycznych , terapie naturalne (alternatywne) budzą wiele sporów i kontrowersji, zarówno w nurcie medycyny akademickiej jak również w nurcie medycyny naturalnej (alternatywnej), które wynikają przede wszystkim z braku otwarcia na różne punkty widzenia.

Koinfekcje a terapie medyczne ( ILADS)
System terapii medycznych na koinfekcje to wariant ILADS, system IDSA nie ma wytycznych w kierunku leczenia koinfekcji do boreliozy. ILADS zakłada, podobnie jak w przypadku boreliozy, że koinfekcje do boreliozy to „poważne, przewlekłe” choroby, które należy leczyć tak samo jak boreliozę.

Niestety, aby efektywnie leczyć w systemie ILADS koinfekcje, wpierw trzeba je właściwie rozpoznać - po objawach i wynikach diagnostycznych - a to zdarza się stosunkowo rzadko - leczy się przede wszystkim boreliozę.


Koinfekcje a terapie naturalne (BRT, PNS, PND)
System terapii naturalnych (alternatywnych) na koinfekcje to zastosowanie co do zasady wariantu na boreliozę. Jednak specyfika poszczególnych koinfekcji, które w wielu przypadkach występują u danej osoby nie pojedyńczo tylko w liczbie mnogiej, powoduje ich daleko idącą personalizację.

Niestety, aby stosować efektywnie system terapii naturalnych (alternatywnych) na koinfekcje, podobnie jak w przypadku systemu ILADS należy wpierw je właściwie rozpoznać po objawach i wynikach diagnostycznych a zdarza się to również stosunkowo rzadko – stosuje się przede wszystkim terapie na boreliozę.

Borelioza i koinfekcje – jaką drogę terapeutyczną wybrać ?
Wybór jest trudny, jeśli się chce rozważyć wszystkie „za i przeciw” poszczególnym rodzajom terapii medycznych i naturalnych (alternatywnych). Każda decyzja powoduje szereg skutków pozytywnych i negatywnych. W związku z coraz większym i cały czas narastającym problem leczenia chorób odkleszczowych najbliższe klika wpisów poświęcimy tematowi terapii na boreliozę i jej liczne koinfekcje.

Zapraszamy na naszego bloga w najbliższym czasie , będziemy pisać o terapiach na boreliozę i jej koinfekcje w systemie IDSA.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...