O autorze
Blog o boreliozie to miejsce, w którym będą prezentowane podstawowe informacje o poważnej i niedocenianej chorobie, jaką jest borelioza. Najważniejsze poruszane zagadnienia to: objawy, diagnostyka, terapie oraz profilaktyka dotycząca boreliozy i innych infekcji (koinfekcji) do boreliozy. Wiedzieć więcej - z różnych punktów widzenia - o chorobie : wieloobjawowej, wielonarządowej, wieloukładowej - jednym słowem o chorobie o wielu twarzach to większa szansa na powrót do zdrowia. Blog ma charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty i konsultacji lekarskiej.

Borelioza (Lyme Disease). Diagnostyka genetyczna (test PCR kleszcz), cz.4

Dotychczasowa diagnostyka boreliozy (Lyme Disease) omawiana na naszym blogu dotyczyła badań dla ludzi. Tymczasem mało kto wie, że można zbadać… kleszcza na boreliozę i na koinfekcje do boreliozy. Dlaczego warto badać kleszcza (test PCR) i co z tych badań wynika z punktu widzenia oceny ryzyka - stopnia prawdopodobieństwa zachorowania na boreliozę i inne choroby odkleszczowe. O tym dzisiaj będzie na blogu.


Borelioza a diagnostyka genetyczna (test PCR kleszcz)
Test PCR na kleszcza to rodzaj diagnostyki genetycznej, który podobnie jak jak test PCR stosowany u człowieka szuka bezpośrednio DNA bakterii - w tym przypadku bakterii boreliozy oraz jej koinfekcji.

Materiałem do tego badania jest nie jest krew tylko kleszcz. Kiedy warto zrobić takie badanie? Jeśli doświadczymy ukąszenia kleszcza i co ważne mamy tego świadomość, to należy takiego kleszcza skutecznie usunąć ze skóry. Następnie zapakować w plastikowy pojemnik i wysłać do laboratorium, aby zbadać, czy ten kleszcz przenosił bakterię boreliozy oraz inne patogeny związane z boreliozą. Warto pamiętać, że test jest rodzajem testu oznaczonego, tzn. bada się określone patogeny, co nie oznacza, że kleszcz jest wolny od innych patogenów.

Wiarygodność takich testów jest bardzo wysoka. Niestety, ten rodzaj testu nie jest - podobnie jak omawiane we wcześniejszym wpisie na blogu testy PCR dla ludzi – refundowany przez NFZ. Test jest komercyjny w 100%.

Jaki procent kleszczy przenosi boreliozę i inne jej konfekcje? I w tym przypadku zaczyna się dopiero „zamieszanie”. Podawane są bardzo różne liczby od 1% do 50%, 70%, a nawet więcej. Każda z tych wartości jest prawdopodobna. Trudność przy ocenie „zakażonych kleszczy” wynika z głównie z małej powszechności wiedzy, że można badać kleszcza, zakresu badania kleszcza (głównie borelioza) w znacznie mniejszym stopniu koinfekcje.


Ale to nie jest pełna lista patogenów (bakterii, wirusów, grzybów) przenoszonych przez kleszcze. Szacuje się, że ilość patogenów, które może przenosić kleszcz, jest znacznie powyżej liczby 100. Technologia, która jest w stanie zbadać szerokie spektrum patogenów jest odmianą technologii genetycznej – NGS.

Badania naukowe PCR kleszczy w Polsce
Największe przeprowadzone badania nad populacją kleszczy w Polsce zostały przeprowadzone przez prof. Solarza z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach grantu realizowanego z funduszu norweskiego. Podczas projektu badawczego zebrano ponad 17 tys. kleszczy i wynik uśredniony wskazuje, że ok. 30% jest zakażonych boreliozą i innymi patogenami odkleszczowymi. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej programu oraz w publikacji PAP.

Badanie kleszczy w projekcie pokazuję, że istnieje realny problem z przenoszeniem przez kleszcze szeregu patogenów, które powodują możliwość występowania wielu chorób odkleszczowych. Był to program o zasięgu regionalnym. Trwają prace, aby powstał ogólnopolskie program, gdzie planuje się między innymi przebadać kleszcze z całej Polski. Nasze Centrum aktywnie uczestniczy w tym projekcie, w ramach klastra biotechnologicznego NUTRIBIOMED z Wrocławia. Posiadamy także list intencyjny w tej sprawie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Borelioza PCR kleszcz – wynik negatywny i co dalej?
Tak jak w przypadku wcześniejszych testów ELISA i WESTERN BLOT, czy PCR – test PCR kleszcza może być negatywny. Wynik negatywny świadczy o tym, w danym kleszczu prawie na 100% nie ma krętka boreliozy. Należy jednak zwrócić uwagę, jakie rodzaje krętków boreliozy są badane, ponieważ występuje wiele odmian krętków boreliozy. Trzeba rozważnie interpretować wynik testu i traktować go jako element większej strategii diagnostycznej, gdyż możliwość zakażenia się boreliozą za pośrednictwem kleszcza to jedna z kilku dróg.

Borelioza PCR kleszcz – wynik pozytywny i co dalej?
Tak jak w przypadku wcześniejszych testów ELISA i WESTERN BLOT , czy PCR – test PCR kleszcza może być również pozytywny. Oznacza, że prawie na 100% dany kleszcz jest nosicielem bakterii krętka boreliozy. Nie oznacza to, że automatycznie jesteśmy zakażeni bakterią boreliozy. Oznacza, że jest podwyższone ryzyko zachorowania na boreliozę. Trzeba wtedy przeanalizować wiele parametrów – o których pisaliśmy we wcześniejszych wpisach na naszym blogu – aby właściwie ocenić stan danej osoby.

Koinfekcje a diagnostyka genetyczna (test PCR kleszcz)
Stosowanie testu PCR kleszcz do diagnostyki koinfekcji do boreliozy jest mało powszechne, głównie ponieważ jest to test komercyjny. Jeśli będziemy badać kleszcza na boreliozę i wynik będzie negatywny to nie oznacza, że kleszcz nie przenosi innych patogenów.

PCR kleszcz – warto robić takie testy?
Biorąc pod uwagę różne opinie na temat testu PCR na kleszcza warto taki test wykonać w kierunku boreliozy, ponieważ nie trzeba czekać 4-6 tygodni na wykonanie testu serologicznego. Jeśli wynik takiego testu jest pozytywny, to można zastosować terapię medyczną antybiotykową, stosując jeden antybiotyk bardziej o charakterze prewencyjnym.

Podejmując decyzję, która dotyczy zbadania kleszcza testem PCR trzeba kierować się przede wszystkim informacjami referencyjnymi i doświadczeniem danego laboratorium. Wykonanie takiego testu powinno być elementem większej całości, z której powinien wyłonić się realny obraz kondycji zdrowotnej danej osoby.

Zapraszamy na naszego bloga w najbliższym czasie, będziemy pisać o diagnostyce boreliozy i koinfekcji do boreliozy - teście EAV wg dr Volla.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...